Projektledning 

vi leker fram din bästa verksamhet

Vi vet att en arbetsdag på kliniken kan vara stressig. Det är i första hand fokus på patienten. För att få ett effektivt och kvalitetssäkert arbetsflöde krävs rutiner för alla processer i arbetskedjan.

I en stressig vardag prioriteras detta ofta bort, rutiner förankras inte i verksamheten.

Tillsammans reder vi ut vad som behöver dokumenteras och vilka rutiner som behövs. Hur dessa kan förankras i verksamheten och faktiskt följas.

- Har ni alla dokument och listor som behövs enligt lagkrav?
- Vet alla på kliniker vilka rutiner ni har och efterföljs dessa?
-  Är era rutiner dokumenterade för en säker och effektiv arbetsdag?
-  Behöver ni hjälp att se över och dokumentera gamla rutiner?
-  Ska ni byta journalsystem eller bygga ut?
- Har er personalstyrka blivit större? Behöver rutiner formas om?
- Behöver ni hjälp att upprätta en hygienplan?
 

Vi hjälper er att definiera stegen i processen. Tillsammans hittar vi den mest effektiva vägen och får hela organisationen att arbeta mot samma mål. Dokumentation är viktig för att processen får stöd i verksamheten, men kan vara resurskrävande att ta fram. Vi gör det åt er.

Vi hjälper er med kravställning, definitioner, dokumentation för nya arbetsrutiner och processer.

Vi erbjuder ett lekfullt koncept så att detta administrativa arbete blir ett roligt moment som ger ny energi. Er klinik får kontroll på era gemensamma rutiner och arbetsflöden. Tillsammans i en lekfull och engagerande workshop ringar vi in era rutiner och hittar vägar fram till nya arbetssätt och flöden. Vi sammanställer och gör dokumentationen åt er om ni önskar.

Som en del i processen kan vi arbeta i er klinik, hands on, som veterinär, djurvårdare och/eller receptionist för att snabbare hjälpa er att ringa in era behov. Under en halv dag på er klinik kan vi stödja implementationen av era processer i den faktiska verksamheten.  

Kontakta oss med era behov så berättar vi mer.

info@yoma.se
076 - 173 29 82

Boka ett telefonmöte eller ett besök hos oss på vårt kontor vid Järntorget i centrala Göteborg