Integritets och sekretesspolicy
 

2018.05.22
Genom vår integritet och sekretesspolicy vill vi skydda din personliga integritet och samtidigt säkerställa att vi har information nog att kunna hjälpa dig på bästa sätt i vårt arbete. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi behandlar din personliga information som du lämnat till oss. Här kan du också läsa hur du ska göra om du önskar att vi inte sparar dina uppgifter. Om du har frågor kring vår sekretesshantering eller dina uppgifter, vänligen kontakta oss på Yoma Consulting AB.

 
Inledning
Denna sekretesspolicy gäller personuppgiftsbehandling som görs av Yoma Consulting AB när du besöker vår webbplats, köper och använder våra tjänster, deltar i våra work shops och/eller har kontakt med oss på annat sätt. I vår sekretesspolicy redogör vi för vilka uppgifter vi sparar, varför de sparats och hur de används. Vi redogör också för dina rättigheter och alternativ i hanteringen av dina personuppgifter.  Vi vill vara transparenta med hur vi använder dina uppgifter och vi vill endast använda dina uppgifter efter dina förväntningar och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Uppgifter vi kan komma att samla in
Genom de olika tjänster vi erbjuder och i vår kontakt med dig kan vi komma att samla in och spara följande uppgifter:
Kontaktuppgifter, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Identitetsuppgifter så som personnummer, födelsedatum, kön och nationalitet. Boknings- och aktivitetsuppgifter, så som uppgifter relaterade till dina bokningar och deltagande i våra tjänster och utbildningar (deltagande i workshops). Uppgifter om kommunikation; Kontakt som sker mellan dig och oss. Så som e-post, online-chattar, sms, kommentarer eller omdömen som samlats in via utvärderingar eller som lagts upp på våra sociala medier. Digitala uppgifter, När du använder våra webbplatser eller andra digitala plattformar och verksamhetssystem, så som IP-adresser, användning av sociala medier, webläsardata, trafikdata, bokningshistorik och användningsmönster.
 
Hur dina uppgifter samlas in och sparas

De flesta uppgifter har du själv lämnat. Vi kan komma att samla in digitala uppgifter genom våra webbplatser, tillämpningsprogram, våra digitala plattformar och verksamhetssystem. Ibland kan vi också få dina uppgifter från våra samarbetspartners vid tex. preliminära bokningar du gjort genom dem.

Därför använder vi dina uppgifter
Vi hanterar dina uppgifter för följande ändamål: Vid bokning av konsultation, deltagande i workshops och utbildningar och våra andra tjänster hanterar vi dina uppgifter för att bekräfta dina bokningar eller skicka en offert. Vid de arrangemang där vi står för kost och lokaler behöver vi också samla in uppgifter angående kostpreferenser, för att kunna anpassa vårt event så bra som möjligt för dig.

Arbetsansökan
Har du sökt jobb hos oss genom någon av våra annonser behåller vi dina uppgifter så länge anställningsprocessen pågår. När du blir anställd sparas dina uppgifter en i en personlig fil. Har du sökt jobb hos oss men inte fått tjänsten kan vi komma att spara dina uppgifter i upp till två år. Har du skickat en spontanansökan till oss sparar vi efter ditt godkännande dina uppgifter du lämnat. Du kan närsomhelst begära att vi tar bort dessa uppgifter.

Hur länge lagras dina uppgifter hos oss?
Vi sparar bara dina uppgifter så länge det behövligt för att uppfylla syftet för hanteringen av uppgifterna. Från första kontakt med oss, genom offert, bokning och fakturering. Vi kan komma att spara uppgifter där vi har laglig grund, som exempelvis lagar om bokföring, i upp till 7 år.

Internationell Dataöverföring
Företag och samarbetspartners knutna till Yoma Consulting finns enbart inom EES. Vi säkerställer genom tillräckligt skydd att dina uppgifter skyddas av de samarbetspartners vi delar dina uppgifter med. Tillräckligt skydd består av att ålägga våra samarbetspartners avtalsskyldighet att på samma nivå som Yoma Consulting AB upprätthålla datasäkerhet och integritet.

Radera, rätta eller se dina insamlade uppgifter
Genom att kontakta oss kan du få information om vilka uppgifter som vi samlat in från dig. Du kan när som helst begära en kopia på dessa uppgifter. Du kan också få uppgifterna raderade, med undantag från uppgifter som vi måste spara för att efterleva relevanta lagar, så som bokföringslagen. Du hittar kontaktinformation i slutet av detta dokument.
Är det något i vår användning av dina personuppgifter du motsäger dig kan du lämna ett klagomål till Datainspektionen. Vi ber dig i första hand kontakta oss direkt så kan vi korrigera eventuella fel direkt.

Ändringar i Sekretess- och integritetspolicyn
Vi kan komma att uppdatera informationen i detta dokument från en tid till en annan. Vi publicerar uppdateringar på vår hemsida. Eventuella ändringar träder i kraft efter att de har publicerats.

Kontaktinformation
E-post: info@yoma.se
Telefon: 0761732982